Home

Main Menu

Login Form


Forgot your password?
Forgot your username?

Weekend Sentiment Editie 2011 PDF Print E-mail

postersentiment2011

 
Stichting Wel Gement stelt zich voor ... PDF Print E-mail

De stichting werd opgericht op 13 oktober 2005 te Biest-Houtakker door oprichters Theo & Net de Graaf (op de foto links) en Mart en Annerieke van Vught (op de foto rechts).

 

De stichting heeft als doel:

  • de exploitatie van voorwerpen, die kunnen bijdragen aan het houden van (feestelijke) bijeenkomsten voor het Biestse verenigingsleven
  • het tot ontwikkeling brengen van kunst- of kunsthistorische voorwerpen en objecten in de kern Biest-Houtakker;
  • al het overige in het belang van de leefbaarheid van de kern Biest-Houtakker en al hetgeen hiermee in de ruimste zin in verband staat.

 

Momenteel bestaat het stichtingsbestuur uit:

Theo de Graaf - Voorzitter

Mart van Vught - Secretaris

Net de Graaf - Penningmeester

Patrick Leijten - Bestuurslid (vanuit werkgroep Facilitair)

Lennart de Graaf - Bestuurslid (vanuit werkgroep Sentiment)

 

Stichting Wel Gement is de paraplu organisatie van een drietal groepen:

  • Wel Gement Regent
  • Wel Gement Facalitair
  • Wel Gement Sentiment

Wel Gement Regent (WGR) houdt zich primair bezig met het tot ontwikkeling brengen van kunst- of kunsthistorische voorwerpen en objecten in de kern Biest-Houtakker en al het overige in het belang van de leefbaarheid van de kern Biest-Houtakker en al hetgeen hiermee in de ruimste zin in verband staat. Contactpersoon van deze groep is Theo de Graaf (013-5056370).

 

Wel Gement Facilitair (WGF) houdt zich primair bezig met het faciliteren van enkele in Biest-Houtakker gevestigde verenigingen. Met name het verzorgen van alle horeca activiteiten omtrent de carnaval (prinsenbal, tonpraatavond en de carnaval zelf) en de Sint-Nicolaasviering. Contactpersoon van deze groep is Patrick Leijten (013-5055110).

 

Wel Gement Sentiment (WGS) is de werkgroep die verantwoordelijk is voor het organiseren van het zomer-evenement 'Weekend Sentiment' op het kerkplein in Biest-Houtakker. Contactpersoon van deze groep is Lennart de Graaf (013-5356956)

 

De inkomsten van de stichting worden onder andere gevormd door de winsten gemaakt door het verzorgen van de horeca, de opbrengst van de verkoop van Ut Biests Regentje, subsidies, donaties, vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaat en erfstellingen.

 


Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.